Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten
This website is sponsored by TIF - www.tif.nl

Projecten archief

Projecten archief

Op deze pagina kunt u van alle projecten die we hebben, en gehad hebben sinds 1997, beschrijvingen terug vinden. Vaak zal er ook een verwijzing naar foto's van het betreffende project bij de tekst staan.

Index:

Met stip

onderbouw
"Hallo, Ik ben Stip! En als je me over je hand trekt kunnen we samen op stap. Ik ken dit park heel goed! De hele zomer heb ik samen met mijn stippenvriendjes veel avonturen beleefd. Kom je mee? We gaan op zoek naar mijn vrienden. 1 Stip is de professor. Van hem leer ik altijd nieuwe dingen over de natuur ..."


Kikkerpad

onderbouw
"Kareltje en Karolientje zijn vorig jaar geboren. Na de winterslaap komen ze hier weer terug en beleven ze veel avonturen. Elke keer ontdekken ze iets nieuws... Kom, we gaan op avontuur..." Het Kikkerpad, is een speels zintuiglijk belevingspad. De leerlingen leren hun omgeving met alle zintuigen waar te nemen, open staan voor geluiden en geuren. We gaan kleuren waarnemen, ruiken, proeven, luisteren naar vogels, kijken naar de lucht maar ook springen als een kikker. Spelletjes doen, een liedje zingen, leren over de levenscyclus van de kikker en nog meer.


Wind en konijn

onderbouw
Deze milieuvoorstelling zet de allerjongste kinderen aan om na te denken over ons dagelijks gedrag in relatie tot het milieu. Vanuit de eigen belevingswereld worden ze actief bij "grote milieustukken" betrokken. De avonturen van Wind en Konijn zetten zich buiten voort, waar ze zelf op (onder)zoek gaan. Dit programma kan uitstekend gebruikt worden voor een schoolreisje. In combinatie met andere accommodaties op loopafstand van De Witte Schuur kunt u een dagvullend programma samenstellen.


Rood met zwarte stippen

middenbouw
De leerlingen worden uitgenodigd om de verrassende aspecten van de "gewone natuur" door zintuiglijke waarnemingen te ontdekken. Op een speelse, doch zeer gerichte werkwijze, volgen ze de levensloop van het lieveheersbeestje, het principe van eten en gegeten worden en ze beleven een avontuur in de natuur. Het lieveheersbeestje staat hierbij als voorbeeld voor de insecten. De persoonlijke relatie met de directe leefomgeving wordt gestimuleerd "gewone natuur", dicht bij huis te ontdekken.


Kleuren, geuren en vormen

middenbouw
Kennismaking met de verscheidenheid van de natuur in onze directe leefomgeving en natuurbeleving. Op een speelse, doch zeer gerichte werkwijze, leren we de natuur waar te nemen en te onderzoeken. Door middel van opdrachten worden de leerlingen uitgenodigd om de verrassende aspecten van de "gewone natuur" te ontdekken. We gebruiken de verschijnselen van het seizoen om de samenhang in de natuur te ontdekken.


De verhalenzee

middenbouw
Wat is er aan de hand in die verhalenzee? Overal ligt rommel en de verhalenvissen maken alleen maar brokken verhaal ... "De verhalenzee" brengt actuele problematiek, met een lach en een traan, dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleert ze om een oplossing te vinden. De kinderen beleven op hun niveau de ernst van de situatie en ze worden aangespoord om er iets aan te doen. Deze voorstelling past bij de thema's water, de zee en afval.


Het klimaat verandert,heb je het al gemerkt ?

bovenbouw
Het klimaat verandert, de opwarming van de aarde wordt steeds duidelijker waarneembaar. Daar kan niemand meer omheen. Maar wat merken wij daar nu eigenlijk precies van in onze eigen leefomgeving? Wordt het Enkhuizerzand Palm Beach? Is een klimaatverandering alleen maar slecht? Kun je er nog iets aan doen om het te voorkomen?

30 klassen uit de regio van de groepen 6,7 en 8 doen eraan mee. Ze krijgen een praktijkles bij MEC De Witte Schuur. Tijdens deze les leren de kinderen wat de gevolgen zijn van de opwarming van de aarde. Maar ook leren zij over de oorzaken en de onderzoekmethoden.

De praktijkles behelst een tentoonstelling; o.a. interactieve informatiezuilen, informatiepanelen van de KNMI en grote bedrukte zeilen van de Vogelbescherming. Naar aanleiding van concrete vragen gaan ze gericht op (onder)zoek naar een antwoordt. Een voorbeeld van een vraag is:
Het klimaat verandert, onze aardbol wordt armer. Ook in Nederland wordt het warmer. Hierdoor verandert er een heleboel. Zou je willen weten welke vogels de geluksvogels zijn? Bij nummer 7 vind je op de tafel een pech- & geluksvogel spelbord met vogelkaartjes. Het project is opgebouwd uit een lessenserie waarin een voorbereidende les op school wordt gegeven, een praktijkles in De Witte Schuur en een evaluatieles weer op de school. De leerkracht heeft een uitgewerkte didactische handleiding met veel lessuggesties ontvangen.

De thema's zijn:
  • Wat is klimaat?
  • Wat weten we over het klimaat?
  • Wat vinden we ervan?

Het klimaat in relatie tot:
  • Weer
  • Natuur
  • Gezondheid
  • Recreatie
  • Energie
  • Water

Bomen speurtocht

bovenbouw
De leerlingen ontdekken kenmerken van de verschillende bomen in het park. Veel van deze bomen komen voor in de straten en plantsoenen in de eigen woonomgeving. Een speelse speurtocht met veel meetinstrumenten, weetjes en ontdekkingen. Stimuleert interesse en nieuwsgierigheid.


Bloemen en hun bezoekers

bovenbouw
bloemen; kleur, vorm, bezoekers, smaakmakers en genezende kracht ? dit alles in je directe omgeving. Op een speelse, doch zeer gerichte werkwijze, leren leerlingen de natuur waar te nemen en te onderzoeken. Door middel van een opdrachtenboekje worden de leerlingen uitgenodigd om de verrassende aspecten van de "gewone natuur" te ontdekken. Deze activiteit is sterk gericht op systematisch (onder)zoek.


Stadsvogels

bovenbouw
Vogels staan in direct verband met de leefomgeving; een complex geheel van omstandigheden, aanpassingen en ecologische veranderingen. De leerlingen leren bewust en gericht te kijken en te luisteren. Ook gedragsregels (hoe je te gedragen in de natuur) komen ter sprake. Leren observeren en genuanceerd kijken is een wetenschappelijk beginsel.


Handje helpen

bovenbouw
We gaan onderhoudswerkzaamheden in een natuurgebied verrichten. De leerlingen helpen een handje mee aan de ontwikkeling van dit natuurgebied. Deze activiteit stimuleert natuurbelevingen en draagt bij aan een groeiende betrokkenheid bij de natuur. Leerlingen leren het belang van natuurgebieden, in een context van ecologische hoofdstructuur en landschap te zien. Opmerking: deze activiteit wordt uitgevoerd in samenwerking van Stadsbosbeheer.


Enkhuizen terug in de tijd

bovenbouw
Cultuurhistorie en natuurhistorie staan centraal. De leerlingen leren over de geschiedenis van Enkhuizen. Hoe ontstaat een stad? De stad als dynamisch complex wordt nader bekeken. Wat waren de leefgewoonten? Wat is daarvan overgebleven (cultureel erfgoed)? Het verleden wordt verklaard binnen een sociaal- economische context.
Deze activiteit wordt uitgevoerd in samenwerking met de Vereniging Oud Enkhuizen. De gidsen geven een excursie in Enkhuizen.


Feest in het kabouterbos

onderbouw
In deze vrolijke tentoonstelling kom je allemaal kabouters tegen, ze wonen in een groot bos. De dieren zijn hun beste vriendjes. Nu is er ook feest in het bos en alle dieren en kinderen zijn uitgenodigd. Dus, jullie komen toch ook? Bij het feest hoort een (appel)taart! Wat heb je ervoor nodig? Ook maken we kennis met het bos en zijn bewoners en er worden spelletjes gespeeld. Bijvoorbeeld een vlinderspel, er worden bosverhalen verteld, tellen kleuren en nog veel meer ... zoek de verschillen. Begrippen: Hoog - laag , achter- voor- tussen etc.


Slakkenspoor

onderbouw
Met je huisje op je rug en met één pootje voortbewegend, zelfs recht omhoog en ondersteboven ... De leerlingen gaan op zoek naar de slakken in de heemtuin en ze beleven de verrassende aspecten van de natuur. Aan de hand van het leven van de slak wordt er kennis gemaakt met processen en complexen in de natuur.