Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten
This website is sponsored by TIF - www.tif.nl

Over ons

boven van  van L naar R Niko, Susanne, Astrid, Ofra onder van L naar R Hans, Monique, Mieke
boven van van L naar R Niko, Susanne, Astrid, Ofra onder van L naar R Hans, Monique, Mieke
Stichting Milieu Educatie Centrum De Witte Schuur is een professionele organisatie voor omgevingseducatie met een sociaal maatschappelijke functie binnen de regio West-Friesland.
In Oktober 1997 is de Stichting opgericht, in het verlaten gebouwen midden in het Wilhelminaplantsoen.

Het team:
boven van links naar rechts:
Niko Dol, kwartiermaker
Susanne Schep; dierenverzorgster
Astrid Goedknegt
, Educatie
Ofra Carmi, coordinator / educatie
Onder  
Hans Metten,
Beheer
Monique Remhs, Secretariaat
Mieke Bakker, schooltuin  
Team schooltuin:
Ton Kroezen, Schooltuin Tuinman
Mieke Bakker, Educatie

In 2018 heeft de stichting de opdracht van de gemeente gekregen om het beheer over de kinderboerderij, hertenkamp en de heemtuin over te nemen. 2018 is tevens het jaar van overgang van een NMEcentrum naar een volwaardig bezoekerscentrum met een kinderboerderij, hertenkamp, heemtuin en schooltuinen.

Doelstelling: het bezoekerscentrum (in wording) De Witte Schuur biedt een rijke, inspirerende leer- werkomgeving waar duurzaamheid centraal staat. Alle activiteiten worden ontplooid vanuit de bezieling van duurzaamheidsontwikkelingen. Een plek waar men (jong en oud) graag naar toe komt en tevens een bezoek brengt aan de kinderboerderij/hertenkamp en de heemtuin. Het geheel is vrij toegankelijk en uitnodigend voor voorbijgangers c.q. toeristen, bezoekers/ gezinnen. Het centrum heeft aantrekkingskracht en voegt een grote waarde toe aan de stad Enkhuizen.

Binnen de beleidsontwikkeling wordt aan alle bedrijftakken veel aandacht gegeven, ook aan de nieuwe privacywet. Klik hier om de privacystatment (AVG) te openen
Schooltuinen: Ton en Mieke
Schooltuinen: Ton en Mieke
Hoe belangrijk vindt u natuur en milieu educatie (NME)?
Het blijkt dat u veel waarde hecht aan NME!
In 2006 hebben de ministeries van VROM en LNV onderzoek gedaan, hieruit blijkt dat u NME erg belangrijk vindt. Als het over de kinderen gaat is het nog belangrijker. Maar liefst 93% zegt het erg belangrijk te vinden. 

Wilt u het volledige rapport lezen, klik hier.

Like onze facebook page en blijf op de hoogte

WAT, WAAROM EN HOE MEC De Witte Schuur

Stichting Natuur- en Milieu Educatief Centrum Enkhuizen e.o, genoemd MEC De Witte Schuur, is met ondersteuning van de gemeente Enkhuizen in oktober 1997 opgericht. In al deze jaren ontvangt de stichting structureel subsidie van de gemeente Enkhuizen. Met dit schrijven willen we u informeren over wat MEC De Witte Schuur doet en hoe.

Missie en doelstelling
De missie van De Witte Schuur is een bijdragen leveren aan een duurzame samenleving. MEC De Witte Schuur heeft als doel het vergroten van kennis en het stimuleren van milieubewust gedrag jegens eigen leefomgeving maar ook in grote (mondiale) verbanden.

Strategie
Het scheppen van een levensechte leersituaties heeft een sterk effect en dit is het middel dat De Witte Schuur gebruikt om haar doel te bereiken. Alles is ingericht om het vergroten van vaardigheden en affiniteit met de omgeving enerzijds (leefmilieu) en een groeiend besef voor eigen verantwoordelijkheid, kritische kijk naar het eigen handelen, anderzijds. Ook stimuleert De Witte Schuur het bedenken van creatieve oplossingen voor actuele milieuvraagstukken. Natuur en Milieu Educatie wordt in een rijke leersituaties aangeboden.

Maatschappelijk draagvlak
Dat NME (Natuur en Milieu Educatie) belangrijk is werd recentelijk (mei 2006) door een onderzoek van VROM onderstreept. Uit het onderzoek bleek dat "80% van de Nederlanders het belangrijk vindt om te leren over de natuur en milieu. Van de mensen die kinderen hebben, vindt ruim 95% het belangrijk dat hun kinderen over de natuur en het milieu leren". Ondanks het belang dat de burger aan NME hecht, blijkt het steeds moeilijker om goede, effectieve en actuele programma's aan te kunnen bieden, simpelweg omdat er het door een te kort aan financiën niet mogelijk is, om continuïteit en kwaliteit te verzekeren.
Bekijk het filmpje van groencement over het belang van natuur voor het opgroeinde kind in ons digitale tijdperk.NME en de ecologische basisvorming
Het doel van ecologische basisvorming is het vergroten van kennis over- en de waardering en zorg voor natuur en milieu. Dit wordt als een essentiële bouwsteen gezien voor een duurzame samenleving.

Het onderwijs
Het basisonderwijs is voor De Witte Schuur een belangrijke doelgroep. Natuur- en milieueducatie (NME) op school is zeker geen nieuw fenomeen. De kracht en doeltreffendheid van veldwerk voor de ecologische basisvorming liggen bij de praktijklessen. Het blijkt echter dat vele leerkrachten moeite hebben om juist aan deze lessen invulling te geven, terwijl ze toch zo belangrijk zijn. MEC De Witte Schuur biedt een rijke leeromgeving.

Leerlijn en inbedding van NME in de basisschool Enkhuizen
Speciaal aan de scholen van Enkhuizen biedt De Witte Schuur extra ondersteuning. Jaarlijks wordt geëvalueerd en advies op maat gegeven. Er wordt doelgericht aan een (natuur en milieu) doorlopende leerlijn gewerkt. Op verzoek wordt extra ondersteuning aangeboden. Alle scholen van Enkhuizen (groep 6 en 7) nemen deel aan de schooltuinen. Een half jaar jaar lang (april t/m september) zijn de leerlingen bezig om in hun eigen tuintje te zaaien te onderhouden en te oogsten.

NME Programma
Het NME programma wordt in samenwerking met IVN West-Friesland en MAK Blokweer regionaal aangeboden. Vanaf 2010 is er een gezamelijke website, nmewestfriesland.nl, gemaakt met het aanbod en de functie van digitale inschrijfving. Elke school ontvangt een unieke inlogcode. Voor de scholen uit Enkhuizen worden extra diensten geleverd: zo krijgen alle scholen een advies op maat en extra ondersteuning op aanvraag. Alle scholen van Enkhuizen (groep 6 en 7) nemen deel aan de schooltuinen.

Kinderopvang
Sinds 2012 wordt aan de doelgroep 'kinderopvang' een programma aangeboden en materialen ontwikkeld. De BSO komt tijdens vakanties op speciaal voor hen georganiseerde activiteiten. Voor de peuters worden diverse themapicknicks aangeboden. Hiernaast is er een toolkit 'natuurbeleving' ontwikkeld met Doe-kaarten & materialentas en aan de pedagogische medewerkers worden workshops aangeboden. De ontdek-kisten met diverse thema’s worden te leen aangeboden.

Cursussen en workshops
Regelmatig worden cursussen georganiseerd: vogelcursus, natuurfotografie, natuurlijk tuinieren en landschap zijn de specifieke onderwerpen.

NME en de maatschappelijke agenda
Bestuurders op alle niveaus worden uitgedaagd om een passend antwoord op de milieuproblemen en de klimaatverandering te geven. Het mag duidelijk zijn dat er iets moet gebeuren en ons denken en handelen moet veranderen. Wat voor oplossing ook bedacht wordt, de houding van de burger is essentieel. Natuur en Milieu Educatie is hierbij een effectieve schakel. In gedragsverandering (vorming) liggen twee vragen besloten:
  1. Waarom zou ik?
  2. Hoe kan ik?
Natuur en milieu educatie stimuleert persoonlijke betrokkenheid bij de leefomgeving door vergroting van kennis en gevoel. Dit draagt bij aan de vergroting van de waarde die men aan zijn leefomgeving toekent. En daarom is het een onmisbare bouwsteen om adequaat antwoord op de vraag; "Waarom zou ik?" te kunnen geven. Een antwoord op de vraag "Hoe kan ik?" ligt niet altijd voor handen. Kritisch kijken naar eigen handelen en bewuste keuzes maken zijn sterke elementen die bij natuur en milieu educatie horen.