Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten
This website is sponsored by TIF - www.tif.nl

Energieproject 2016/2017: schoolbreed

Dit schooljaar staat het thema Energie centraal bij MEC De Witte Schuur. Het thema is uitgewerkt in een aantal lessen en materialen, die los van elkaar ingezet kunnen worden afhankelijk van de gewenste tijdsinvestering.
De lessen en materialen vullen elkaar aan wat betreft inhoudelijke benadering van de thematiek en het gebruik van verschillende werkvormen.

Er wordt voor alle groepen, van groep 1 t/m 8, iets aangeboden, waardoor het mogelijk is om er een schoolbreed project over energie en duurzame energie van te maken.


Voorvertoning: Energiecircuit in De Witte Schuur
In De Witte Schuur wordt een energiecircuit ingericht met allerlei proefjes die inzicht geven in wat energie is en hoe je energie kunt opwekken met verschillende soorten energiebronnen. Lees verder »
Voorvertoning: Leskist: Kikker in de Kou
Met de leskist Kikker in de Kou kunt u op een leuke, creatieve en educatieve wijze, de thema's kou, warmte en winter behandelen. Aan de hand van het verhaal van Kikker in de Kou ontdekken de kinderen hoe dieren zich in de winter tegen de kou beschermen. En ze bekijken hoe ze zichzelf binnen en buiten warm kunnen houden. Lees verder »
Voorvertoning: Lespakket: Energieke Scholen
De leerlingen maken kennis met energiebesparende en (binnen)-milieuverbeterende maatregelen in schoolgebouwen. Ze kijken met een kritische blik naar het energiegebruik in de school en merken dat ze zelf invloed hebben op hun omgeving door de dagelijkse keuzes die zij maken. Lees verder »
Voorvertoning: Leskist: Energie? Natuurlijk duurzaam
Deze leskist bevat een serie van drie lessen, waarin aandacht wordt besteed aan duurzaam energiegebruik. Duurzaam energiegebruik heeft twee aspecten: zuinig omgaan met energie én duurzame energie gebruiken. Lees verder »
Voorvertoning: Workshop: Zonnebloem op Zonne-energie
Tijdens deze workshop maken de leerlingen op een praktische manier kennis met de werking van zonne-energie. De leerlingen ontdekken de kracht van de zon en kijken naar de mogelijke toepassingen om deze kracht om te zetten in energie. Vervolgens zetten ze zelf een zonnebloem in elkaar, die kan bewegen op zonne-energie. Lees verder »
Voorvertoning: Warme Truiendag
In februari vindt de jaarlijkse ‘Warme Truiendag’ plaats. Het idee van de Warme Truiendag is simpel: trek een warme trui aan, zet de verwarming lager, bespaar 7% energie per graad en dus 7% CO2 uitstoot. Tijdens deze dag vragen we aandacht voor het energieverbruik en de consequenties daarvan voor het milieu. Lees verder »