Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten
This website is sponsored by TIF - www.tif.nl

Lespakket: Energieke Scholen

Lespakket: Energieke Scholen

Lespakket: Energieke Scholen

voor:groep 5 t/m 8
waneer: januari/februari
duur:ongeveer 5 lesuren
waar:op school  
kosten:€10,00 


Het project ‘Energieke Scholen’ is een landelijke programma, waarbij basisschoolleerlingen aan de slag gaan met energie en binnenmilieu met als doel het schoolgebouw energiezuiniger en gezonder te maken. De leerlingen gaan op zoek naar het antwoord op de volgende twee vragen: hoe fris is onze school(lokaal) en hoe gebruiken we energie? Tijdens de lessen doen de leerlingen waardevol onderzoek en worden ze uitgedaagd om met een kritische blik naar hun eigen omgeving te kijken.
Het volledige programma neemt ca. 5 lesuren in beslag.

Doel
De leerlingen maken kennis met  energiebesparende en (binnen)-milieuverbeterende maatregelen in schoolgebouwen. Ze kijken met een kritische blik naar het energiegebruik in de school en merken dat ze zelf invloed hebben op hun omgeving door de dagelijkse keuzes die zij maken.

Download
Klik hier om de PowerPointpresentatie Energieke Scholen te downloaden voor de introductie van het lesprogramma in de klas.
Inhoud Lespakket

Het lespakket bevat een multomap met de docentenhandleiding en werkbladen voor de leerlingen. Daarnaast zitten de volgende materialen in het pakket:
  • CO2-meter,
  • energiemeter,
  • meetlint,
  • 2 thermometers.
Voor scholen met zonnepanelen is er een aparte module over zonne-energie op school beschikbaar. 
Gekoppelde bestanden