Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten
This website is sponsored by TIF - www.tif.nl

Bovenbouw 2019/2020

Het activiteitenprogramma voor de bovenbouw is speciaal bestemd voor groep  6, 7 en 8.  Groep 6 wordt vanaf januari als bovenbouw beschouwd.
Een Workshop op uw school? We komen graag!
Workshop: Zonnebloem op zonne-energie of 
Workshop: Oude apparaten demonteren.
Workshop: Escapespel Biomimicry 
Voor het complete overzicht en inschrijving:  
>>> Klik hier om naar www.nmewestfriesland.nl te gaan <<<


Voorvertoning: Veldwerk; Handje helpen
We gaan onderhoudswerkzaamheden in een natuurgebied verrichten. De leerlingen helpen een handje mee aan de ontwikkeling van dit natuurgebied. Deze activiteit stimuleert natuurbelevingen en draagt bij aan een groeiende betrokkenheid bij de natuur. Leerlingen leren het belang van natuurgebieden, in een context van ecologische hoofdstructuur en landschap te zien. Lees verder »
Voorvertoning: Veldwerk; Stadsvogels-Gluren bij de buren
Vogels staan in direct verband met de leefomgeving; een complex geheel van omstandigheden, aanpassingen en ecologische veranderingen. De leerlingen leren bewust en gericht te kijken en te luisteren. Ook gedragsregels (hoe je te gedragen in de natuur) komen ter sprake. Leren observeren en genuanceerd kijken is een wetenschappelijk beginsel. Lees verder »
Voorvertoning: Workshop: Oude apparaten demonteren
Tijdens deze workshop gaan de leerlingen onderzoeken waar weggegooide spullen (oa. apparaten en speelgoed) van gemaakt zijn door ze te demonteren. Daarna gaan ze bekijken of een kapot apparaat gerepareerd kan worden of dat de gedemonteerde spullen hergebruikt kunnen worden door er iets nieuws van te maken. Lees verder »
Voorvertoning: Workshop: Zonnebloem op Zonne-energie
Tijdens deze workshop maken de leerlingen op een praktische manier kennis met de werking van zonne-energie. De leerlingen ontdekken de kracht van de zon en kijken naar de mogelijke toepassingen om deze kracht om te zetten in energie. Vervolgens zetten ze zelf een zonnebloem in elkaar, die kan bewegen op zonne-energie. Lees verder »
Voorvertoning: Workshop: Escapespel Biomimcry
Escapespel Biomimicry is gebaseerd op 'Escape the Classroom'. De activiteit is  opgezet als een spel en vindt plaats in de eigen klas. Leerlingen worden uitgedaagd hun vaardigheden en inventiviteit in te zetten om tot de oplossing te komen.

Het thema Biomimicry geeft inzicht in hoe wetenschappers en ontwerpers afgekeken hebben bij de natuur, bij het bedenken van duurzame oplossingen en het maken van bruikbare materialen.

Lees verder »