Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten
This website is sponsored by TIF - www.tif.nl

Veldwerk; Stadsvogels-Gluren bij de buren

Veldwerk; Stadsvogels-Gluren bij de buren

Veldwerk; Stadsvogels-Gluren bij de buren

voor: groep 6 t/m 8
waneer:  april
duur: ca. 120 minuten (voor de ochtendles neem eten en drinken mee voor de pauze)
waar: De Witte Schuur 


Omschrijving
Het is voorjaar. Overal in parken en plantsoenen zien we verhoogte activiteit van van vogels. De bomen zijn nog kaal en de zingende vogels laten zich goed bekijken. In ons plantsoen zijn de eerste kuikens in de reigerkolonie geboren. We beginnen de les met een inleiding en de leerlingen leren een aantal stadsvogels (ook aan de zang) herkennen. Daarna wordt buiten met verrekijkers vogels gespot en we gaan gluren bij de buren .... wat doen de reigers in het nest, hoe worden de kuikentjes verzorgd? Binnen wordt in groepjes aan verschillende proefjes en opdrachten gewerkt. De climax van deze les is het observeren van de blauwe reigerkolonie; kunnen we de kuikentjes in het nest zien?

Doel
De leerlingen leren bewust en gericht te kijken en luisteren naar vogels en krijgen inzicht in de levensbehoefte van deze wilde dieren dicht bij huis. Ook gedragsregels (hoe je te gedragen in de natuur) komen ter sprake. 

Voorbereiding:

Lees de docentenhandleiding en print het leerlingenboekje uit.  De leestekst  (zie leerlingenboek) kan gebruikt worden als voorbereiding. Het bekijken van het hieronder staan video's is een goede voorbereiding op de veldwerk les
Print uit de handleiding voor begeleiders/ouders (blz. 15 docentenhandleidng) en deel uit.         

Docentenhandleiding:      klik hier om de (PDF) informatie voor docenten te downloaden
Leerlingenmaterialen:       klik hier om de (PDF) leestekst ter voorbereiding te downloaden

Extra: Om in de winterperiode met de vogels rondom de school te beginnen kunt u het "lespakket vogels op school" van de Vogelbescherming bestellen.

Op www.beleefdelentejunior.nl kunnen de leerlingen live volgen hoe acht verschillende vogels een nest bouwen, eieren leggen en kuikens krijgen.
Voor de technische leerlingen kunt u de (PDF bestand) bouwplaat slechtvalk downloaden om drie dimentionale vogel te bouwen. 

Ter voorbereiding van de les kunt u de onderstaande clips/video's gebruiken:
Schooltv (4.30 min.) skeletten van vogels  
Herken de blauwe reiger (7.30 min.) start bij minuut 2.30
 
Gekoppelde bestanden