Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten
This website is sponsored by TIF - www.tif.nl

Historie

Historie
Stichting Milieu Educatie Centrum De Witte Schuur is op 1 oktober 1997 opgericht als een centrum voor Natuur- en Milieu Educatie (NME). Het is gevestigd binnen de vestingwal van Enkhuizen in het Wilhelminaplantsoen. Een heemtuin en een hertenkamp omringen De Witte Schuur.  Onze gebouwen zijn van oorsprong onderdeel van het Sprookjesbos van Enkhuizen.

Sinds de opening neemt De Witte Schuur een groeiende educatieve en sociaal-maatschappelijke functie in binnen Enkhuizen en de regio West-Friesland.

Korte geschiedenis van De Witte Schuur


Het initiatief
Stichting Natuur- en Milieu Educatief Centrum Enkhuizen e.o, genoemd MEC De Witte Schuur, is in 1997 opgericht. Vanaf 1992 zijn de voorbereiding voor het oprichten van het milieu centrum gestart. Het initiatief werd gestimuleerd en ondersteund door de gemeente Enkhuizen. Aanvankelijk zal de stichting volledig op vrijwilligers draaien.

Koerswijziging

In 1999 is gebleken dat op deze basis de doelen van de stichting niet bereikt kunnen worden. De gemeente heeft destijds voorgesteld om van de mogelijkheid "gesubsidieerde banen" (toen "Melkert baan" geheten daarna ID baan en nu DUP) gebruik te maken. In 1999 is de eerste vaste medewerkster aangesteld. De situatie is hierdoor niet verbeterd en de stichting moest een andere koers gaan varen. Een nieuw plan voor "professionalisering" werd opgesteld. Het uitgangspunt van dat plan was 2 vaste beroepsmedewerkers. Het plan is door de stichting en de gemeente Enkhuizen goed ontvangen. Het plan zal stapsgewijs uitgevoerd worden: Van 1 naar 2 gesubsidieerde banen in de veronderstelling dat deze banen naar reguliere banen zullen worden omgezet. In dat kader is er in september 2000 nog een medewerker (de huidige coördinator mw. Ofra Carmi) aangetrokken. Tot 2004 is De Witte Schuur door 2 medewerksters, op basis van de gesubsidieerde baan, draaiend gehouden.

Op weg naar professionele organisatie
In 2004 heeft de gemeente Enkhuizen besloten om voor De Witte Schuur 1 regulier betaalde beroepskracht mogelijk te maken, dit in de veronderstelling dat de 2e formatie ook omgezet zal worden. In 2004 heeft het centrum nog een medewerkster aangetrokken op basis van een gesubsidieerde baan. In de zomer van 2005 is één gesubsidieerde medewerkster doorgestroomd naar een andere baan en de coördinator is voor 50% voor het dagbesteding project kinderboerderij aan de stichting Philadelphia gedetacheerd. Van dit bedrag is een educatieve medewerkster aangetrokken; Madelon van Schoonhoven. In oktober 2006 is de andere gesubsidieerde medewerkster doorgestroomd naar een andere baan.

1992 start voorbereiding oprichting.
1997 oprichting milieucentrum medewerkers alleen vrijwilligers.
1999 inzetten van 1 gesubsidieerde baan als coördinator.
2000 plan professionalisering = professionele betaald werkkracht; inzetten van 2de gesubsidieerde baan de eerste is langdurig ziek.
2002 2de formatie is weer ingevuld door een administratieve medewerkster.
2004 1 regulier betaalde baan + 1 gesubsidieerde baan.
2005 1 regulier betaalde baan + 2 gesubsidieerde banen. De coördinator is gedetacheerd en een beroeps medewerkster voor educatie is aangetrokken.
2006 1 regulier betaalde baan gedetacheerd voor 50% en 50% educatieve medewerkster op projectbasis.
2007 1 regulier betaalde baan voor coördinator en educatief medewerker + enkele vrijwilligers.
2009 3 reguliere betaalde banen: 1 FTE coördinator, 0.5 FTE educatief medewerkerster en 0.3 FTE administratief medewerkster + enkele vrijwiligers


Huidige stand van zaken
Momenteel zijn er 3 beroepskrachten, een coördinator (1 FTE) Ofra Carmi, een educatief medewerkster (0.5 FTE) Ellie van der Schriek en een administratief medewerkster (0.3 FTE) Monique Remhs. Hiernaast zijn er een viertal vaste vrijwilligers die wekelijks werkzaamheden verrichten en twee op projectbasis. Een groep van ca. 10 vrijwilligers zet zich jaarlijks in als  werkgroepen bij vaste projecten.