Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten
This website is sponsored by TIF - www.tif.nl

Links

Links

Op deze pagina vindt u links naar relevante websites die ons werk van Natuur en Milieu Educatie Centrum aanvullen of ondersteunen.

Relevante sites

GeoClips
ons klimaat ....  verandert.
Een film (13 minuten) over het klimaat, het weer, oorzaken van de kilmaatverandering en de gevolgen voor Nederland.  Klik hier om de film te bekijken

Webquests over duurzaamheid voor het basisonderwijs
In een webquest krijg je een interessante en avontuurlijke opdracht die je met hulp van internet moet oplossen. Deze webquests gaan over duurzaamheid.
Diverse opdrachten over uiteenlopende onderwerpen o.a. computerspelletjes
duurzaamheidpo.kennisnet.nl/webquests


Eco - schools
 
Samen zorgt iedereen voor een beter milieu in en rond de school.
Eco-Schools is een uitstekende manier om duurzame ontwikkeling een plaats te geven op uw school. Het programma is ontwikkeld op basis van een vereenvoudigd milieuzorgsysteem en betrekt de hele schoolgemeenschap in de uitwerking.
www.eco-schools.nl 
 
 
Papier en Karton
Alles over het inzamelen, sorteren en recycling van papier. Leuke quiz lesmaterialen, posters en brochures.
 
 
Supershopper - bewust consumeren
Kinderen spelenderwijs leren gezonde producten te herkennen, etiketten te lezen en een bewuste keuze te maken. Dat is het doel van de internetgame SuperShopper.
www.lekkerbelangrijk.nl/winkelspel/index.html 

 

The story of stuff 
Animatie film (Engels 20 min.) over de productie, verkoop, gebruik en verwijdering van “dingen” en het effect op de samenleving hier en in andere landen. Deze animatie laat de kale realiteit van ons productie- en consumptie gedrag zien in relatie tot grote milieu en maatschappelijke vraagstukken.
http://www.storyofstuff.com/international/


Energie en klimaat

Mogen we dan helemaal niets meer? Natuurlijk wel. Met slimme keuzes kun jij voor minder CO2-uitstoot zorgen. WannaBeCool? helpt je daarbij. Help jij mee aan een beter klimaat? 
Samen met KlasseTV heeft Natuur en Milieu het digitale lespakket WannaBeCool gemaakt met sprekende korte filmpjes en kernvragen. Je leert op een leuke manier wat de gevolgen van jouw keuzes zijn voor het klimaat. En je leert keuzes te maken.
 

Kringloopnet

Help mee en bevorder hergebruik:
www.kringloopnet.nl


Prins Bernard Cultuurfonds

Mede dankzij het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft de Witte Schuur een aantal lesmaterialen kunnen aanschaffen.
www.cultuurfonds.nl


Enkhuizen 650 jaar

Zaterdag 6 mei vindt de Enkhuizer City Survival plaats. Ook MEC De Witte Schuur neemt deel aan deze survival. Voor meer informatie en opgave:
www.enkhuizen650.nl


Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
afdeling Hoorn
De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, kortweg KNNV, is een landelijke vereniging die werd opgericht in 1901 mede door de bekende Jac. P. Thijsse. De vereniging telt ruim 55 afdelingen, waaronder de afdeling Hoorn/West-Friesland
De vereniging voor veldbiologie
www.knnv.nl , www.knnv.nl/hoorn


Vogelbescherming Nederland

www.vogelbescherming.nl


De Vlinderstichting: voor een gezonde natuur
De Vlinderstichting zet zich in voor het behoud en herstel van dag- en nachtvlinders en libellen.
www.vlinderstichting.nl 


Milieufederatie Noord-Holland
De Milieufederatie Noord-Holland maakt deel uit van de natuur- en milieubeweging in Nederland en is bij uitstek een netwerkorganisatie. Zij vormt een netwerk van en voor particuliere natuur- en milieuorganisaties in Noord-Holland.
www.milieufederatienoordholland.nl

Milieu activiteitencentrum en kinderboerderij Hoorn/Blokker

www.mak-blokweer.nl


IVN Nederland
IVN is een landelijke vrijwilligersorganisatie met 170 afdelingen die mensen lokaal betrekt bij natuur, milieu en landschap. De afdeling West-Friesland organiseert al 40 jaar publieksactiviteiten voor jong en oud. Vooral in het bezoekerscentrum het Streekbos en vanuit dependance Het Egboetje in Oostwoud.(afslag Hauwert).
Maar ook in andere delen van West-Friesland zijn er vrijwilligers actief met natuur- en vaarexcursies, landschapsbeheer, vogelbescherming. MEC De Witte Schuur, IVN West-Friesland  en MAK Blokweer zijn compagnon in het aanbod scholenactiviteiten, zie www.nmewestfriesland.nl  zie ook
www.ivn.nl   en  www.ivn-westfriesland.nl


 

Relevante Forums


RAVON Forum
Forum over reptielen, amfibiën en vissen
www.ravon.nl

Vroege Vogels forum
Over alle natuur in Nederland
vroegevogels.vara.nl

Valkeniers
Roofvogel forum
www.valkeniers.nl
http://duurzaamheidpo.kennisnet.nl/webquests